Domov / Galéria / O nás

O nás REOP Poprad s.r.o.

REOP Poprad s.r.o.

Spoločnosť REOP Poprad s.r.o vznikla 17.08.2005 z fyzickej osoby Ivan Čapka - REOP.Firma s viac ako desať ročnými skúsenosťami komplexne zabezpečuje projekty dodávky a následnej inštalácie rôznych druhov kotolní. Poskytujeme vám profesionálne kúrenárske služby, veľa úspešných projektov a spokojných zákazníkov to je záruka kvality ktorú vám vieme ponúknuť. REOP Poprad, s.r.o. sídli na Hraničnej 32 v Poprade Kancelária v budove elitu na druhom poschodí. Zistite o nás viac aké služby poskytujeme ! Pokračujte ďalej a na názornom grafe môžete vidieť aké rôzne práce poskytuje firma REOP Poprad.

REOP Poprad,s.r.o. ponúka dodávku a montáž :

Čo všetko robíme ? Pozrite si stručný prehľad ponúkaných služieb, REOP Poprad, s.r.o. poskytuje profesionálne kúrenárske služby. Zaoberáme sa dodávkou s následnou montážou kotolní a mnohého iného. Prečítajte si niečo o našej práci !

1Stredotlakové parné kotolne

Kotol má výhodu predovšetkým v akumulačnej schopnosti, ktorá umožňuje spoľahlivý chod kotla aj v prípade kolísavých odberov pary. Táto vlastnosť však nie je na úkor rýchlosti zmien výkonu kotla (doba nabehnutia zo studeného stavu 15- 20 min.).

2Nízkotlakové teplovodné kotolne

Teplovodný kotol zariadenie, v ktorom sa ohrieva voda na najvyššiu výstupnú teplotu 110 0C spaľovaním pevných, kvapalných, alebo plynných palív, prípadne využívajúce elektrickú energiu je určený pre vykurovanie bytov, rodinných domov a iných objektov.

3Rozvody stlačeného vzduchu

Ako dodávateľ technologického zariadenia v oblastiach stlačeného vzduchu, chladenia kvapalín zaisťujeme aj dodávku rozvodov .Rozvody sú z rôznych druhov materiálov podľa priania a potreby klienta.

4Rozvody technických plynov

Rozvody technických plynov bez obmedzenia (napr. Kyslík, acetylén, vodík, dusík, argón, zmes plynov, propán bután, zemný plyn, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý a iné) a ďalej tlakový vzduch, vákuum, medicinálne plyny. Rozvody technických kvapalín (chlorid titaničitý, sírovodík, chlorovodík, acetonitril a iné)

5Parné a kondezačné rozvodoy

Pri spaľovaní zemného plynu alebo propánu vzniká určité množstvo vody. Horením dochádza k jej ohrevu. Tá potom v podobe vodnej pary spolu s oxidom uhličitým tvorí spáleniny horenia a odchádza. Tepelné spáleniny so sebou nesú časť skrytej tepelnej energie. Ak tieto spáleniny ochladíme pod určitou teplotou , dôjde k zmene skupenstva - kondenzácii obsiahnutej vodnej pary a k následnému uvoľneniu tohto tepla. V kondenzačnom kotly sa takto uvoľnená energia pomocou výmenníka využíva k predohrevu vratnej.

6Plynofikácia všetkých druhov rozvodov

Výpočet redukovaného odberu plynu je súčet odberových množstiev plynu všetkých spotrebičov na tepelnú úpravu pokrmov ( plynové sporáky, variče, plynové rúry, ražne, varné jednotky a pod.

7Rozvody chladenia

Klimatizácia vzduchu v obytných priestoroch znamená oveľa viac ako len ovládanie teploty a vlhkosti vzduchu. Skutočná kvalita spočíva v dodaní čistého vzduchu, ktorý má výrazný vplyv na komfort. Filtračný systém vnútorných jednotiek čistí vzduch od hrubých nečistôt, pôsobí dezinfekčne a ničí vírusy a baktérie.

8Revízie plynových a tlakových zariadení

Revízie a kontroly plynových zariadení určuje zákon každému prevádzkovateľovi odberného plynového zariadenia (napr. Plynové kotly, spotrebiče) a nesie zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou plynového zariadenia. Vykonávanie revízií a kontrol, vrátane všetkých náležitostí o spracovaní patričných protokolov rieši vyhláška.

9Meracie a regulačné zariadenia plynu

Dodávka a montáž regulačných a meracích staníc plynu, ich údržba alebo prípadný servis

10Rozvodov ZTI (voda, kanalizácia)

Viete, čo sa skrýva pod skratkou ZTI? Ide o zdravotnú technickú inštaláciu. A čoho sa zdravotná technická inštalácia týka? Ide predovšetkým o montáž rozvodov vody a kanalizácie, inštaláciu zariaďovacích predmetov a patria sem aj rôzne opravy, rekonštrukcie a ďalšie činnosti súvisiace s touto oblasťou.